Huseby Bruk

Huseby Bruk

Kom och upptäck trädgårdsglädjen, matglädjen, hantverksglädjen och livsglädjen på Huseby Bruk!

Huseby Bruk har under de senaste åren förvandlats från att vara ett nedlagt järnbruk till att bli en modern handels- och hantverksplats för besökare från hela världen. Här verkar företag, museum och föreningar sida vid sida i det vackra bruksområdet som sjuder av aktiviteter och handlingskraft.