Medeltida kyrkor i Alvesta, Lekaryd, Moheda och Ör

Alvesta kyrka

Alvesta kyrka hette ursprungligen Aringsås kyrka och uppfördes i början av 1500-talet i norra änden av sjön Salen. Den rymmer c:a 275 personer.

Fram till 1946 hette både församling och kyrka Aringsås. Nuvarande kyrkans långhus är troligen uppfört c:a 1540. Bänkinredning från sent 1600-tal. Kyrkans kor, vapenhus och sakristia är tillbyggda på 1700-talet.

Lekaryds kyrka

Lekaryds kyrka är troligen pastoratets äldsta kyrka, uppförd under sen medeltid. Kyrkan rymmer c:a 130 personer.

Lekaryds kyrka har en altartavla av Pehr Hörberg 1974 med motivet ”Se människan” (Ecce homo). Dopfunten i kalksten är tillverkad 1948 av konstnären Jonas Fröding, Malmö. I den ursprungliga fönsteröppningen på söderväggen finns idag glasmålningen ”Sådd” av Sven Joann som också gjort kormattan ”Skörd” (1964). Orgelverket är byggt av Nils Hammarberg 1991 medan orgelfasaden är från en tidigare Schiörlinorgel från 1792.

Moheda kyrka

Moheda kyrka är en av de äldsta och bäst bevarade medeltidskyrkorna i Växjö stift. Det är också den största som fortfarande används som församlingskyrka efter Växjö Domkyrka. Några dokument eller uppgifter om kyrkans byggnation finns inte bevarade men av den romerska stilen att döma är kyrkan byggs i slutet av 1100-talet eller senast kring år 1200.

Örs kyrka

Örs kyrka omnämns första gången 1273 i skriftliga källor och kan då ha varit en stavkyrka. Nuvarande kyrka är uppförd under tidigt 1500-tal som en enkel rektangulär kyrka. Koret tillkom under 1600-talet och 1791 uppfördes sakristian. Tornet byggdes under åren 1805-1807.